CV Anne Nilseng

1. Formell utdanning

1978 Statens lærerskole i forming, Notodden. E-klasse.
1975 Bergen Kunsthåndverksskole. (KMD i dag) Diplom/hovedfag, grafisk design
1974 Bergen Kunsthåndverksskole. (KMD i dag) Eksamen 3-årig grafisk design og illustrasjon
1971 Lillehammer Gymnas, engelsklinje m/tegning og kunsthistorie

2. Utstillinger / Kunstnerisk virksomhet i utvalg

2021 Galleri Fjordheim, «Kjære bilde på veggen der» Inviterte
2021 Galleri Zink, sommerutstilling. Inviterte
2021 Galleri Elephant, protest mot utbygging av E6, inviterte
2020 Oppland Kunstsenter, Desemberutstilling for medlemmer
2019 Galleri Zink, Lillehammer, «Plastic Fantastic III», invitert gruppe
2018 Galleri Fjordheim, Biri, «Plastic Fantastic II», separat i gruppe
2018 Ringbu prestegård, «Plastic Fantastic I», separat i gruppe
2017 Galleri Fjordheim, Biri, juleutstilling, invitert gruppe
2017 Galleri Zink, Høstutstilling, Ilsetra, invitert gruppe
2016 Galleri Zink, Høstutstilling, Ilsetra, invitert gruppe
2016 Oppland Kunstsenter. Jubileumsutstilling
2015 Galleri Elelénn, Lillehammer, separatutst. 2 kunstnere
2015 Galleri Zink, Lillehammer, «Kunsten å sykle», invitert gruppe
2014 Galleri Rønningen, Skien, sommerutstillingen 2014, invitert
2014 Hillestad-galleriet, Åmli. Vinterutstilling, invitert
2013 Lands museum, Dokka, Haustutstillinga, 3 kunstnere, inviterte
2013 Galleri Zink, Lillehammer, «Bilde Blues» separatutst. 2 kunstnere
2012 Peder Balke senteret, Kapp. 12 kunstnere, inviterte
2012 Kinckhuset, Strandebarm, 6 kunstnere, inviterte
2011 Septemberutstillingen, Thorstadbua, Lillehammer. BKO alt. gruppeutst.
2010 Galleri Oro, Elverum, «5 fra Lillehammer»
2010 Galleri Zink, Lillehammer, invitert gruppe
2010 Rudiutstillinga, Rudi Gård, Sør-Fron, invitert gruppe
2010 Galleri Svae, Gjøvik, “Mjøskunst”,  juriert gruppeutstilling
2009 Høstutstilling, Ilsetra, Galleri Zink
2009 Galleri Svae, Gjøvik, “Mjøskunst”,  juriert utstilling
2009 Galleri BOA, Oslo, “Brød for kunsten”,  juriert utstilling
2009 Galleri Svae, Gjøvik, “Kvinner i Oppland”,  juriert utstilling
2009 KIO, Fabrikken, Lhmr, 2 kunstnere
2008 Galleri LNM, Oslo, Desemberutstillingen
2007 Galleri BOA, Oslo “Norge i kunsten, kunsten i Norge”,  juriert utstilling
2006 Ørsta Kunstlag, gruppeutstilling, 5 inviterte
2005 Galleri BOA, Oslo “Kunst i tiden, tid i kunsten”,  juriert utstilling
2004 Statens Kunstutstilling, Kunstnernes hus, Oslo. Høstutstillingen
2004 Galleri Z, Lillehammer, separatutst. 2 kunstnere
2003 Galleri BOA, Oslo. Separatutstilling «Avkom»
1983 Røyken kunstforening, 3 inviterte kunstnere
1979 Statens kunstutstilling, Kunstnernes hus, Oslo. Høstutstillingen
1977 Lillehammer Bys Malerisamling, separatutstilling, 3 kunstnere
1976 Peer Gynt stemnet, Vinstra, juriert gruppeutstilling
1975 UKS Vårutstilling, Oslo
1976 UKS Vårutstilling, Oslo

3. Utsmykning etc.

2019 Månedens kunstner. Skaperverket kafé, Lillehammer
2018 Gartnerhagen, Lillehammer, maleri
2014 Tyrilisenteret, Lillehammer, utsmykning «Balanse», 5 vegger
2010 Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem, Lillehammer, utsmykning i vestibyle/resepsjon

4. Annet

2009 – Medlem av BKO Billedkunstnerne i Oppland / Oppland Kunstsenter
2005 – Medlem av LNM (Landsforeningen norske malere)
2002 – Medlem av Norske Billedkunstnere, NBK og Billedkunstnerne i Oslo/Akershus, BOA
2008 – 13 Styremedlem Billedkunstnerne i Oppland, BKO • Styremedlem Oppland Billedkunstnere, (KIO)

5. Innkjøp -Utvalg

Sparebanken Øst • Halsa, Lhmr • Cato Olsen, Lhmr • H. Diesen, Øyer • L.B. Simensen, Lhmr • Evensen & Evensen, Lhmr • M. Bidne, Oslo • M. Frøisland, Gjøvik • Kiil Interiør, Gjøvik • Sullangruppens Kunstforening • M. Heggenhougen, Oslo • Wikborg, Oslo • I. Sethen, Ørsta •  Steinerskolen, Tromsø • Bergen kommune • I. Yssen, Oslo • K. Onsum, Oslo • Hafnor, Oslo • V. Fosheim, Skien • L. Owren, Lhmr • M. Heggenhougen, Oslo • O. Rakeng, Lhmr • G. Falkenberg, New Delhi • Noss, Lhmr • Skurdal, Lhmr • H. Hansen, Lhmr • H.V. Syversen, Lhmr • L. Ytrehus, Hønefoss • M.M. Nilssen, Harstad

6. Stipend

2003 Vederlagsfondet